<bgsound src="h:/patrice.lecarpentier/media/jembe2b.wav"loop=1>